Den viktigste møteplassen på Hadeland for næringslivet i Lunner kommune

Lunner Næringsforening

Lunner næringsforening bidrar til utvikling av din bedrift. Gjennom samarbeid, nettverk, kompetansedeling og synliggjøring kan vi sammen styrke hverandre. Med en stemme for næringslivets interesser inn mot kommune og det offentlige, kan vi sammen styrke grunnlaget for næringsutvikling i Lunner kummune.  

Foto: Bjørn Tore Stokke

Hvorfor bli medlem av Lunner Næringsforening?

Som medlem i Lunner næringsforening er din bedrift en del av et lokalt nettverk av bedrifter, et fellesskap som har som formål å sørge for at forholdene ligger til rette for næringsutvikling i Lunner kommune.

Næringsforeningen jobber innenfor fire kjerneområder:

  • Nettverksbygging, samarbeid og koordinering
  • Næringspolitikk
  • Kompetanse
  • Synliggjøring og markedsføring