christine

Vi ønsker din tilbakemelding!

Hvordan ser det fremtidige behovet for kollektivtransport ut, sett fra et næringsperspektiv?  Vi trenger tilbakemeldinger og innspill til kommunen i forbindelse med arbeidet som nå skal i gang for å sikre et godt busstilbud i kommunen. Hvordan kan du bidra? Svar på skjema her: https://lunnernf.no/medvirkning-ruter/

Velkommen til Årsmøte

Årsmøtet holdes på Lupro AS, Roalinna 28, 2740 RoaTorsdag 13. April 2023, kl. 20.00 Saksliste:1 Valg av møteleder2 Godkjenning av innkalling og saksliste3 Valg av to personer til å signere protokollen fra årsmøtet4 Styrets beretning5 Gjennomgang av regnskap6 Revisors beretning7 Innkomne saker8 Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, 1 revisor og valgkomite med 3 …

Velkommen til Årsmøte Read More »

Velkommen til Årsmøte

Saksliste:1 Valg av møteleder2 Godkjenning av innkalling og saksliste3 Valg av to personer til å signere protokollen fra årsmøtet4 Styrets beretning5 Gjennomgang av regnskap6 Revisors beretning7 Innkomne saker8 Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, 1 revisor og valgkomite med 3 medlemmer. Årsmøtet holdes på Lupro AS, Roalinna 28, 2740 Roa

Næringslivet i Lunner samler seg i felles forening: – Nå snakker vi med én stemme

Lunner næringsforum inviterte til åpen samling for næringslivet i Lunner kommune mandag kveld. Da ble kommunens to næringsforeninger slått sammen til én. – Vi vil løfte blikket og ha fokus på hele Lunner, sier lederen av foreningen, Terje Gundersen. Styret består av; Terje Gundersen, leder, Tore Lynnebakken, Iver Ulven, Håkon Kristiansen, Pål Nygaard, Siri Skogvold …

Næringslivet i Lunner samler seg i felles forening: – Nå snakker vi med én stemme Read More »

Næringsrådgiver Torstein Brandrud er glad for at næringsforeningene er samlet

“For at vi skal kunne være en næringsvennlig kommune er vi avhengige av feedback fra og dialog med næringslivet. Det blir enklere når vi har en organisasjon å forholde oss til som representerer næringsinteresser i kommunen.” Næringsrådgiver i Lunner, Torstein Brandrud Lunner kommune har i en årrekke lagt til rette for dialog mellom folkevalgte, administrasjon …

Næringsrådgiver Torstein Brandrud er glad for at næringsforeningene er samlet Read More »