Illustrasjon av en tenkt fremtid for området rundt Kildal

Et levende Roa må ha plass til næringslivet

Lunner næringsforening er bekymret for fremtiden til den betydelige næringsvirksomheten som holder til i sentrum av Roa, dersom høringsforslaget til ny områderegulering for Roa vedtas slik den foreligger. Dersom det ikke legges til rette for vekst der de er, eller for relokalisering, vil konsekvensen være stagnasjon med nedleggelse eller “sakte død” som konsekvens. Dette er […]

Et levende Roa må ha plass til næringslivet Read More »