Næringsrådgiver Torstein Brandrud er glad for at næringsforeningene er samlet

“For at vi skal kunne være en næringsvennlig kommune er vi avhengige av feedback fra og dialog med næringslivet. Det blir enklere når vi har en organisasjon å forholde oss til som representerer næringsinteresser i kommunen.”

Næringsrådgiver i Lunner, Torstein Brandrud

Lunner kommune har i en årrekke lagt til rette for dialog mellom folkevalgte, administrasjon og næringsliv gjennom det såkalte “næringsforum.” Her har næringsforeningene vært representert, i tillegg til leder for Hadelandshagen. Kommunestyret har stilt representanter, og rådmannen har representert administrasjonen. Næringsrådgiveren har hatt en sekretærrolle.

De siste årene har næringsforumet ikke fungert, både fordi kommunen ikke hadde næringsrådgiver en periode, og fordi næringsforeningenes rolle var blitt mer uklar. Det var manglende aktivitet og struktur i foreningene. Med én felles forening, er muligheten større for at man klarer å representere næringslivet på en god måte, slik at næringsforum kan fungere igjen. Det er viktig, mener Brandrud.

-For at vi skal kunne være en næringsvennlig kommune er vi avhengige av feedback fra og dialog med næringslivet. Det blir enklere når vi har en organisasjon å forholde oss til som representerer næringsinteresser i kommunen.

Nå som en ny samlet forening igjen er på beina, kan næringsforumet gjenoppstå. Forumet kan bli viktig i den forestående rulleringen av arealplanen, og utvikling av næringsstrategier for Hadeland og Lunner.

-I utarbeidelse av kommuneplaner vil det være behov for prioriteringer – noe må velges bort for å få til noe annet. Jo bedre kobling vi har til dem som faktisk skal drive utviklingen, jo bedre planer kan vi lage. Dialog fremmer utvikling, og det fordrer at en næringsforening representerer næringslivet, fortsetter Brandrud.

Han håper nå at Lunner næringsforening får god oppslutning, og slik blir en representativ part i dialog med kommune og andre myndigheter. Samtidig ser han at det er en utfordring å skulle tale med en stemme på vegne av alle.

-Det krever at det er takhøyde og rom for diskusjoner, men også at man evner å bli enige om noen prioriteringer seg imellom. Det er krevende å få til, og noe som stiller litt krav til en slik forening og medlemmene. Det er viktig at den uttaler seg til det beste for hele Lunners næringsliv, og ikke blir et talerør for enkeltinteresser, mener næringsrådgiveren, som også fungerer som sekretær for styret i foreningen.

-Det blir mange hatter, så jeg må passe meg litt selv. Jeg har imidlertid bare en agenda, å bygge bro mellom kommunen, næringslivet og folk, og fremme vekst og utvikling til det beste for innbyggere i kommunen, avslutter Brandrud.

Leave a Comment