Ukategorisert

Velkommen til Årsmøte 2024

Årsmøtet holdes hos Varmepumpe og Service på RoaTorsdag 25 april 2024, kl. 20.00 Saksliste:1 Valg av møteleder2 Godkjenning av innkalling og saksliste3 Valg av to personer til å signere protokollen fra årsmøtet4 Styrets beretning5 Gjennomgang av regnskap6 Revisors beretning7 Innkomne saker8 Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, 1 revisor og valgkomite med 3 medlemmer. […]

Velkommen til Årsmøte 2024 Read More »

Velkommen til Årsmøte

Årsmøtet holdes på Lupro AS, Roalinna 28, 2740 RoaTorsdag 13. April 2023, kl. 20.00 Saksliste:1 Valg av møteleder2 Godkjenning av innkalling og saksliste3 Valg av to personer til å signere protokollen fra årsmøtet4 Styrets beretning5 Gjennomgang av regnskap6 Revisors beretning7 Innkomne saker8 Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, 1 revisor og valgkomite med 3

Velkommen til Årsmøte Read More »

Velkommen til Årsmøte

Saksliste:1 Valg av møteleder2 Godkjenning av innkalling og saksliste3 Valg av to personer til å signere protokollen fra årsmøtet4 Styrets beretning5 Gjennomgang av regnskap6 Revisors beretning7 Innkomne saker8 Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, 1 revisor og valgkomite med 3 medlemmer. Årsmøtet holdes på Lupro AS, Roalinna 28, 2740 Roa

Velkommen til Årsmøte Read More »

Illustrasjon av en tenkt fremtid for området rundt Kildal

Et levende Roa må ha plass til næringslivet

Lunner næringsforening er bekymret for fremtiden til den betydelige næringsvirksomheten som holder til i sentrum av Roa, dersom høringsforslaget til ny områderegulering for Roa vedtas slik den foreligger. Dersom det ikke legges til rette for vekst der de er, eller for relokalisering, vil konsekvensen være stagnasjon med nedleggelse eller “sakte død” som konsekvens. Dette er

Et levende Roa må ha plass til næringslivet Read More »