Lunner Næringsforening

Styret i Lunner Næringsforening

Christine Bjerke Brustad

Styreleder

Torstein Brandrud

Sekretær

Jørgen Waaler

Kasserer

Håkon Kristiansen

Styremedlem

Tore Lynnebakken

Styremedlem

Nils Harald Martinsen

Styremedlem

Hilde Hoff

Styremedlem

Iver Ulven

Styremedlem

Elise Halvorsen

Styremedlem

Marita Sørensen

Vararepresentant

Christian Mathiesen

Vararepresentant