Lunner Næringsforening

Styret i Lunner Næringsforening

Terje Gundersen

Styreleder

Torstein Brandrud

Sekretær

Hans Brunstad

Kasserer

Christine Bjerke Brustad

Nestleder

Håkon Kristiansen

Styremedlem

Tore Lynnebakken

Styremedlem

Nils Harald Martinsen

Styremedlem

Iver Ulven

Styremedlem

Elise Halvorsen

Styremedlem

Marita Sørensen

Vararepresentant

Pål Skjervum

Vararepresentant