Velkommen til Årsmøte 2024

Årsmøtet holdes hos Varmepumpe og Service på Roa
Torsdag 25 april 2024, kl. 20.00

Saksliste:
1 Valg av møteleder
2 Godkjenning av innkalling og saksliste
3 Valg av to personer til å signere protokollen fra årsmøtet
4 Styrets beretning
5 Gjennomgang av regnskap
6 Revisors beretning
7 Innkomne saker
8 Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, 1 revisor og valgkomite med 3 medlemmer.

Saker må sendes styret innen 9. april til post@lunnernf.no